Privatumo politika

I skyrius.         BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, taikomas visiems interneto svetainės www.apsaugos123.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojams, uždarosios akcinės bendrovės „MSI Baltic“ asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus Apsaugos123.lt socialinės žiniasklaidos paskyrose (pavyzdžiui, Facebook), asmenims, sutikusiems gauti Apsaugos123.lt rinkodaros medžiagą, asmenims, dalyvaujantiems Apsaugos123.lt organizuojamose akcijose (toliau – Klientai).
 2. Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, apsilanko Apsaugos123.lt socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti Apsaugos123.lt tiesioginės rinkodaros parnešimus, apsilanko renginiuose, išreiškia valią dalyvauti Apsaugos123.lt akcijose.
 3. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, negali lankytis Interneto svetainėje, atlikti aktyvius veiksmus Apsaugos123.lt socialinių tinklų paskyrose, dalyvauti Apsaugos123.lt akcijose.
 4. Kliento asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkant Kliento asmens duomenis, Apsaugos123.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

II skyrius.         Apsaugos123.lt DUOMENYS

 1. UAB „MSI Baltic“, įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 302758484, PVM mokėtojo kodas LT100006803415, registracijos adr. Beržų g. 7, Senamiesčio km., Panevėžio r.,  tel. +370 616 01900, el. p. info@apsaugos123.lt.

III skyrius.         ASMENS DUOMENYS

 1. Asmens duomenys yra bet kokia Apsaugos123.lt apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.
 2. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant, vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, IP adresą, prisijungimo prie Apsaugos123.lt  interneto puslapio  įrenginio identifikavimo duomenis, naršymo istoriją Apsaugos123.lt  interneto puslapyje, atsiskaitymo duomenis (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimo istoriją, PVM sąskaitos faktūros rekvizitus, informaciją apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus, kurią apie Klientus Apsaugos123.lt  renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Apsaugos123.lt  sutikime ar susitarime su Apsaugos123.lt  nurodytų tikslų.
 3. Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Apsaugos123.lt  susipažįsta Klientui susisiekus su Apsaugos123.lt  socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Apsaugos123.lt  socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.
 4. Jei Klientas žino ar įtaria, kad pašalinis asmuo sužinojo Kliento registracijos vardą (elektroninio pašto adresą) ir (ar) slaptažodį, privalo kuo greičiau apie tai pranešti Apsaugos123.lt  elektroniniu paštu: info@apsaugos123.lt.

IV skyrius.         DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI. DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS. SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

 1. Apsaugos123.lt  yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais nurodytiems tikslams.
 2. Pagal Kliento pateiktus anketinius duomenis Apsaugos123.lt  taip pat atpažįsta Klientą kaip atitinkamos Apsaugos123.lt  paskyros turėtoją, kai, pavyzdžiui, Klientas nori atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, Klientas kreipiasi į Apsaugos123.lt  dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt.
 3. Kliento anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) Apsaugos123.lt  taip pat naudoja bendravimo su Klientu tikslais, įskaitant ir atsakymus į Kliento užklausas ir (ar) šios Politikos pakeitimus, susisiekdami su Klientu, esant reikalui.
 4. Gavus Apsaugos123.lt  paskyros registracijos asmens duomenų anketą arba sutikimą, laikoma, kad (i) Kliento pateikti anketiniai duomenys yra tikslūs ir teisingi, (ii) Kliento sutikimas yra pateiktas Kliento laisva valia. Jeigu Klientas bus pateikęs neteisingus (netikrus) duomenis, neatnaujins pasikeitusių duomenų, apsaugos123.lt  gali būti sunku užtikrinti, kad Klientas galės patogiai naudotis visais svetainės privalumais.

Duomenų tvarkymo tikslas

Prekių ar paslaugų teikimas, sutarties sudarymas ir vykdymas

Vartotojų aptarnavimas, registravimas ir identifikacija

Vartotojų aptarnavimo ir konsultavimo telefonu kokybės užtikrinimas

Tvarkomi asmens duomenys

Asmens vardas, pavardė, lytis, elektroninio pašto adresas, gimimo data, adresas, telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimų istorija, PVM sąskaitos faktūros rekvizitai, informacija apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus, kortelės, pagal kurią gali būti suteikta nuolaida, rūšis ir numeris.

Elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), vardas, pavardė, telefono numeris.

Telefono numeris
telefoninio pokalbio įrašas, pokalbio data, trukmė, telefono numeris, iš kurio ir į kurį buvo skambinta

Duomenų tvarkymo terminas

10 metų po sutarties sudarymo sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei apskaitos dokumentai
5 metai kita informacija

5 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos.

30 dienų

Duomenų tvarkymo pagrindas

Sutikimas

Sutarties vykdymas

Sutikimas

 1. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie Apsaugos123.lt  siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, kt.), Apsaugos123.lt  siųs pasiūlymus dėl Apsaugos123.lt  prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausis nuomonės apie įsigytas prekes, praneš Apsaugos123.lt  naujienas, prekių pardavimo tvarką.
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslu Apsaugos123.lt  tvarko tokius Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, lytį, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (privalomi duomenys, be kurių Apsaugos123.lt  negalės Klientui siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų); gimimo datą, duomenis, patvirtinančius teisę dalyvauti reklaminėse akcijose.
 3. Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 5 metus po sutikimo gavimo.
  Jei Klientas aktyviai perka Apsaugos123.lt internetu ir Klientas nepareiškė prieštaravimo dėl Apsaugos123.lt  tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, Apsaugos123.lt  siųs pranešimus dėl prekių, kurios yra panašios į Kliento įsigyjamas prekes. Šiuo atveju Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 3 metus po prekės įsigijimo.
 4. Klientas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdamas su Apsaugos123.lt  elektroniniu paštu info@apsaugos123.lt.
 5. Slapukai (cookies). Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Kliento sutikimu Apsaugos123.lt  įrašo į Kliento naršyklę arba standųjį Kliento kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų, naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda Apsaugos123.lt  atskirti Klientą nuo kitų Interneto svetainės naudotojų ir leidžia tobulinti Interneto svetainę. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tokiu būdu Klientas galės pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Klientas negalės naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu.
 6. Apsaugos123.lt  naudoja slapukus:

Absoliučiai būtini slapukai

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai

Funkciniai slapukai

Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o Apsaugos123.lt  užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.

Šie slapukai leidžia Apsaugos123.lt  atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Apsaugos123.lt  pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia Apsaugos123.lt  pateikti   pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

 1. Esant poreikiui, Apsaugos123.lt  taip pat gali naudoti slapukus rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Klientų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.

V skyrius.         DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS, PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 1. Apsaugos123.lt  gali atskleisti informaciją apie Klientą savo darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
 2.  Be to, Apsaugos123.lt  gali atskleisti informaciją apie Klientą, jei (i) turi padaryti tai pagal įstatymą; (ii) siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Apsaugos123.lt  asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Kliento įsiskolinimus Apsaugos123.lt ); (iii) ketinant parduoti Apsaugos123.lt  veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Kliento asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui; (iv) pardavus Apsaugos123.lt  veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.
 3. Kliento asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.
 4. Privatumo politikoje nurodytas asmens duomenų gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei Klientas pageidauja būti informuotas apie Kliento asmens duomenų gavėjų pokyčius, turi apie tai pranešti Apsaugos123.lt  elektroniniu paštu info@apsaugos123.lt, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.
 5. Apsaugos123.lt  reklaminę informaciją galima gauti/matyti ir tam tikrose telefono programėlėse (Viber ir kt.), taip pat, matyti Apsaugos123.lt  reklamą Google tinkle ir kitose platformose, kurias Klientas pats susieja su savo telefono numeriu ar elektroniniu paštu.
 6. Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėje, Apsaugos123.lt  trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba yra renkama informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Interneto svetaine. Pavyzdžiui, fiksuojami Kliento veiksmai Interneto svetainėje ir nustatomi jo elgesio modeliai. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia, ir kaip ją Apsaugos123.lt  galėtų pagerinti. Apsaugos123.lt  nenustatinėja Klientų asmens tapatybės ir neleidžia to daryti programai „Google Analytics“. Ši informacija apie Kliento naršymą gali būti teikiama ir kitoms trečiosioms šalims, kurios dirba su Apsaugos123.lt  svetainės optimizavimu.
 7. Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/
 8. Kai kuri video informacija, į kurią nuoroda pateikta Interneto svetainėje, patalpinta naudojantis „Vimeo“ paslaugomis. Paslaugų teikėjo „Vimeo“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://vimeo.com/privacy.
 9. Visą informaciją, kurią Klientas pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja to socialinio tinklo valdytojas. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia Apsaugos123.lt  pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

VI skyrius.         KLIENTŲ TEISĖS DĖL ASSORTI TVARKOMŲ JŲ ASMENS DUOMENŲ

 1. Teisė atšaukti sutikimą. Jei Klientas  pateikė Apsaugos123.lt  aiškų sutikimą dėl jo duomenų tvarkymo, Klientas tą sutikimą gali bet kada atšaukti apie tai pranešdamas elektroninio pašto adresu: info@apsaugos123.lt.

Apsaugos123.lt  nepagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Kliento prašymą dėl Kliento teisių įgyvendinimo. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apsaugos123.lt  per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Klientą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis. Kai Klientas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai Klientas paprašo ją pateikti kitaip.

 1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis. Klientas gali bet kada susisiekti su apsaugos123.lt  ir pasiteirauti, ar Apsaugos123.lt  tvarko kokius nors Kliento asmens duomenis. Jei Apsaugos123.lt  saugo ar bet kokiu būdu naudoja Kliento asmens duomenis, Klientas turi teisę su jais susipažinti. Norėdamas tai padaryti, Klientas pateikia Apsaugos123.lt  rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@apsaugos123.lt, patvirtindamas savo asmens tapatybę.
 2. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos. Jei Klientas turi kokių nors klausimų apie jo asmens duomenų naudojimą, gali kreiptis į Apsaugos123.lt  šiuo elektroninio pašto adresu: info@apsaugos123.lt.
 3. Teisė būti pamirštam. Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Klientas turi teisę prašyti, kad Apsaugos123.lt  ištrintų Kliento asmens duomenis. Norėdamas tai padaryti, Klientas pateikia aApsaugos123.lt  rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@apsaugos123.lt, patvirtindamas savo asmens tapatybę.
 4. Kitos teisės. (i) Klientas turi teisę prašyti Apsaugos123.lt  ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju Apsaugos123.lt  gali paprašyti Kliento patvirtinti ištaisytą informaciją; (ii) Klientas turi teisę prašyti Apsaugos123.lt  riboti Kliento asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti; (iii) Klientas turi teisę į duomenų, kuriuos iš Kliento Apsaugos123.lt  gavo Klientui sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą; (iv) Klientas turi teisę nesutikti, kad Apsaugos123.lt  naudotų Kliento asmens duomenis.

VII skyrius.         TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJAI

 1. Jei Klientas mano, kad Kliento, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, Klientas nedelsiant turėtų kreiptis į Apsaugos123.lt su skundu elektroninio pašto adresu info@apsaugos123.lt. Tik gavus Kliento skundą, Apsaugos123.lt įsipareigoja susisiekti su Klientu per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
 2. Jei tyrimo rezultatai Kliento netenkins, Klienas galės pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

VIII skyrius.         IŠLYGOS

 1. Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.
 2. Lankytis trečiosios šalies interneto svetainėse Klientas gali savo paties rizika. Apsaugos123.lt neprisiima jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės už jose skelbiamą turinį, informacijos tikslumą, jose pateikiamą nuomonę, ar trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.
 3. Apsaugos123.lt informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies interneto svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Apsaugos123.lt neprisiima jokios atsakomybės nei už trečiosios šalies interneto svetainėje skelbiamą medžiagą, į kurią Klientas yra nukreipiamas dėl išsamesnės informacijos, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.
 4. Klientas yra atsakingas už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie Apsaugos123.lt Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Kliento prisijungimo duomenis. Klientas negali atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei Apsaugos123.lt Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės Kliento prisijungimo duomenimis, Apsaugos123.lt laiko, kad prisijungė Klientas. Jei Klientas praranda prisijungimo duomenis, Klientas privalo nedelsiant informuoti Apsaugos123.lt apie tai paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu ir nedelsiant pasikeisti slaptažodį.
  Klientas yra atsakingas, kad Apsaugos123.lt pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Kliento pateikti duomenys, Klientas turi nedelsdamas Apsaugos123.lt apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas Apsaugos123.lt apie tai elektroniniu paštu. Apsaugos123.lt jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavo Apsaugos123.lt jiems pasikeitus.

IX SKYRIUS.         BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Apsaugos123.lt gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Apsaugos123.lt Interneto svetainėje. Klientui reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Klientą tenkina aktuali Privatumo politikos versija.
 2. Atnaujinus Privatumo politiką, Apsaugos123.lt informuos Klientą apie, Apsaugos123.lt nuomone, esminius pakeitimus paskelbdamas juos Interneto svetainėje. Jei Klientas prisijungs prie Interneto svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Klientas sutinka su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Atnaujinta 2023-09-01

Paieška